+ Sau bao lâu thì có thợ đến để sửa xe tại chỗ?
Trả lời: Từ khi nhận được thông tin cứu hộ xe tại nhà. Thơi gian thợ đến tại xe trong khoảng 15 phút trong nội thành.
+ Có hỗ trợ kéo xe tai nạn về Trung tâm/ Cửa hàng không?
+ Thợ sửa xe máy có ở gần đây không?
+ Thợ sửa xe làm việc trong thời gian nào?
+ Thợ sửa xe làm việc ở khu vực nào?

GỬI CÂU HỎI CỦA BẠN